Danh sách thủ tục
Tổng số: 14
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Thủ tục ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội  Chi tiết
 2 Chứng nhận điểm chỉ UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 3 Xác nhận chữ ký UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 4 Xác nhận Sơ yếu lý lịch UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 5 Xác nhận đơn UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 6 Xác nhận vay vốn UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 7 Xác nhận địa điểm kinh doanh UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 8 Bảo hiểm y tế cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 9 Xác nhận địa chỉ UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 10 Xác nhận nơi cư trú UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 11 Xác nhận đơn mua nhà thu nhập thấp UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 12 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí hỏa táng-điện táng UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 13 Xác nhận đơn đề nghị trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 14 Thủ tục khác UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết