Danh sách thủ tục
Tổng số: 71
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 2 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 3 Cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 4 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 5 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 6 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 7 Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 8 Giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 9 Giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 10 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 11 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 12 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 13 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 14 Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 15 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với thân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 16 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 17 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 18 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 19 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 20 Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân người có công đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 21 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 22 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với cựu chiến binh UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 23 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 24 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với thanh niên xung phong UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 25 Xác nhận đơn đề nghị xác nhận liệt sỹ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 26 Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 27 Xác nhận đơn đề nghị chế độ mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và tù đày UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 28 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 29 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 30 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình Liệt sỹ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 31 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 32 Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 33 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với thân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 34 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 35 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 36 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 37 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 38 Xác nhận đơn giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 39 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ -TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ. UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 40 Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học. UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 41 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 42 Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 43 Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 44 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 45 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 46 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 47 Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 48 Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; người bị nhiễm chất độc hóa học UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 49 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 50 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 51 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa thuộc diện hộ nghèo UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 52 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo. UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 53 Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 54 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 55 Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 56 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 57 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 58 Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 59 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 60 Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 61 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 62 Xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội thường xuyên UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 63 Giải quyết đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm Bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS) UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 64 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 65 Xác nhận tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 66 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 67 Xác nhận đơn đề nghị vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 68 Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng” UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 69 Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý mại dâm ở cấp xã UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 70 Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh). UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 71 Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh). UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết