Danh sách thủ tục
Tổng số: 30
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 2 Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người dưới 14 tuổi UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 3 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác (không phải giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh) UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 4 Đăng ký việc nhận cha, mẹ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 5 Chứng thực chữ ký/điểm chỉ giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 6 Đăng ký nhận cha, mẹ, con (con chưa thành niên/đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự nhận cha, mẹ) UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 7 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 8 Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 9 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 10 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 11 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 12 Đăng ký khai sinh thông thường UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 13 Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 14 Đăng ký khai sinh quá hạn (quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em sinh ra) UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 15 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú có người nhận là cha UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 16 Đăng ký kết hôn UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 17 Đăng ký khai tử UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 18 Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 19 Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 20 Đăng ký khai tử quá hạn UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 21 Đăng ký việc nhận con UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 22 Đăng ký lại việc sinh UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 23 Đăng ký lại việc kết hôn UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 24 Đăng ký lại việc tử UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 25 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 26 Đăng ký giám hộ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 27 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 28 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 29 Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 30 Bổ sung hộ tịch UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết