Danh sách thủ tục
Tổng số: 12
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 2 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 3 Giải quyết khiếu nại về đất đai UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 4 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 5 Thủ tục 2: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 6 Tra cứu thông tin (hồ sơ địa chính) UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 7 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 8 Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 9 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 10 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 11 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 12 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản. UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết