Đăng nhập hệ thống || Tra cứu thủ tục hành chính || Tra cứu kết quả hồ sơ || Tải hướng dẫn sử dung || Tải hướng dẫn khắc phục sự cố máy tính  
 

  

Tra cứu thông tin hồ sơ theo mã hồ sơ
Mã xác nhận

 

 

 

 

 
Phần mềm quản lý hồ sơ một cửa cấp phường Phiên bản 5.0
Bản quyền thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội
Trung tâm CNTT Hà Nội - Điện thoại hỗ trợ sử dụng phần mềm: 04 35123053 - Email: ttcntt_sotttt@hanoi.gov.vn
Trung tâm dữ liệu Nhà nước - Sở TT&TT Hà Nội; Điện thoại hỗ trợ máy chủ: 04-35121616, số máy lẻ 114
Đơn vị phát triển Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Thuận An - Điện thoại hỗ trợ: 04 66553748 - Email: thuan.an.ho.tro.ky.thuat@gmail.com