TỔNG HỢP HỒ SƠ CỦA Quận Ba Đình
TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Tổng hồ sơ tiếp nhận

Tổng hồ sơ
đã giải quyết

Hồ sơ
đúng hạn

Ngày gần nhất
sử dụng phần mềm
nhận hồ sơ

phường Đội Cấn

7264

7258

99.55% 

26/10/2018
phường Điện Biên

4989

4813

100% 

26/10/2018
phường Cống Vị

10703

10628

99.36% 

26/10/2018
phường Giảng Võ

7128

6715

97.07% 

29/10/2018
phường Kim Mã

9698

9518

97.95% 

01/11/2018
phường Liễu Giai

8645

8637

97.9% 

21/11/2018
phường Ngọc Hà

5171

5127

98.67% 

26/10/2018
phường Ngọc Khánh

4096

4081

97.82% 

01/11/2018
phường Nguyễn Trung Trực

5342

5285

96.05% 

26/10/2018
phường Phúc Xá

6868

6794

98.63% 

26/10/2018
phường Quán Thánh

8822

8471

99.45% 

09/04/2019
phường Thành Công

9250

8158

99.84% 

29/10/2018
phường Trúc Bạch

4683

4528

72.35% 

26/10/2018
phường Vĩnh Phúc

6355

6312

99.76% 

26/10/2018