Đăng nhập hệ thống || Tra cứu thủ tục hành chính || Tra cứu kết quả hồ sơ || Tải hướng dẫn sử dung || Tải hướng dẫn khắc phục sự cố máy tính  
 

 

Đăng nhập hệ thống

 

 

 

 

 

 

 
Phần mềm quản lý hồ sơ một cửa cấp phường Phiên bản 4.1
Bản quyền thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội
Đơn vị phát triển Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Thuận An - Điện thoại hỗ trợ: 04 62732736  -  04 66553748 -  Email: thuan.an.ho.tro.ky.thuat@gmail.com
Trung tâm CNTT Hà Nội - Điện thoại hỗ trợ sử dụng phần mềm: 04 35123053 - Email: ttcntt_sotttt@hanoi.gov.vn